WP Pràctic 3 WP Database Backup

Aquest tutorial és una producció conjunta de Farré.cat i mossegalapoma.cat.

Una de les extensions (plugins) imprescindibles és sens dubte la que ens permet tenir una còpia total de la nostra base de dades SQL.

Això vol dir disposar d’una còpia íntegra de totes les nostres entrades amb els seus comentaris corresponents, els usuaris registrats, i molta altra informació (penseu que moltes extensions emmagatzemen la seva informació creant una taula ad-hoc dins la base de dades).

Us imagineu l’esforç de tornar a crear-ho tot a mà?

Una de les millors extensions que permet fer aquesta tasca de forma molt simple i còmode és WP-DATABASE-BACKUP on pots generar manualment una còpia de la base de dades, tant de les originals i bàsiques del WP (esquerra) com de les generades a posteriori per les extensions que hagis anat afegint (dreta).

Tingueu en compte que convé revisar de tant en tant, després de la instal.lació de noves extensions, si aquestes han generat taules noves susceptibles de ser salvaguardades.

WP Pràctic 3 WP Database Backup - imatge 1

També pots programar la seva freqüència i modalitat, per a que en lloc de ser manuals, les còpies de seguretat siguin automàtiques.

WP Pràctic 3 WP Database Backup - imatge 2

Una de les modalitats més interessants és la d’enviament de la còpia de seguretat per correu electrònic.