Cada dia que passa estic més i més content amb el nou WordPress.

Des de la sortida de la renovada versió 2.7, els usuaris d’aquest CMS, podem aplicar les posteriors actualitzacions del core de forma automàtica.

Això vol dir que ja no cal fer els FTP’s amb cura de no sobreescriure el famós directori wp-content on resideixen les nostres personalitzacions bàsiques (themes i plugins).

A l’alliberar la nova versió 2.7.1, et surt un avís, com si d’una actualització d’extensió es tractés i, ja està.

Ha funcionat sense problemes tot i que, per precaució, es recomana fer una còpia de seguretat de la base de dades i dels fitxers anteriors.

Aquesta nova versió soluciona alguns errors i millora la seguretat, amb el que és convenient aplicar-la.