Amb la popularització de Twitter com a xarxa social, també han proliferat els virus i els intents per usurpar o suplantar persones a la xarxa social. Sense anar més lluny, l’usuari de twitter del President Obama dels Estats Units va ser compromés durant un breu lapse de temps.

En aquest article intentarem, prevenir que el vostre usuari de twitter es vegi compromés per un atac de virus i en el pijtor dels casos us instruirem per saber com arreglar-ho.

Com ens podem infectar:

  • Donant el nostre usuari i password a una aplicació que faci un mal us de les nostres dades
  • Prement un enllaç de twitter que pugui contenir un virus (explicat més endavant)
  • Si no encriptem els nostres tweets, ens poden “robar” l’usuari
Exemple d'enllaç fraudulent

Podem veure un exemple de com es un tweet potencialment perillós.

Tots podem tenir un descuit i premer sense voler un enllaç o que una aplicació que ens han recomanat sigui fraudulenta.

Com ho podem solucionar:

Per a solucionar qualsevol dels casos anteriors podem seguir mes o menys els mateixos passos.

 

Primer:

Detectar aplicacions fraudulentes i denegar l’accés d’aquestes al nostre compte de twitter. En cas de dubte, eliminar l’accés de qualsevol aplicació. Sempre serem a temps de tornar a permetre’n l’accés.

Com: Compte -> Editar Perfil -> Aplicacions -> denegar una per una

Pantalla per a eliminar l’accés d’aplicacions

Un cop revocat l’accés l’aplicació ja no podra tornar a accedir al nostre perfil ni enviar Reply’s o DM’s.

 

Segon:

Canvia el password del teu compte de twitter. Es força senzill de fer i podràs assegurar-te que ningú no torna a accedir-hi en el cas de que tinguin el teu password.

Com: Compte -> Editar Perfil -> Contrassenya

Pantalla on podem canviar la nostra contrassenya

Tercer:

Assegurar-nos que els nostres tweets estan protegits. Twitter no envia el nostre usuari i password per la xarxa, però si que envia un identificador (una combinació de lletres i nombres), si s’envia aquest identificador sense encriptar, es pot copiar i usar. Per tant cal amagar-lo.

Com: Compte -> Editar Perfil -> Compte -> Marcar la casella “Nomes HTTPS”

Amb aquesta casella enviem les nostres dades de forma encriptada

Un cop marcada aquesta casella fem que les dades s’enviin de forma encriptada i per tant siguin més dificils d’intervenir.

 

Quart:

Cerca a twitter tots els missatges enviats publics o privats i eliminals. Això assegurarà que ningú no sigui infectat, també pots intentar a avisar als teus followers de forma publica. L’objectiu final és que ningú més no sigui perjudicat.

 

Com a situació extra, pot ser que el problema no estigui al compte de twitter pròpiament, sino que tinguis un virus al ordinador o al mobil. Cal tenir en compte aquesta possibilitat i actuar en consequència si veus que el problema no es soluciona. També ens pots demanar ajuda a twitter o per correu.

 

Recorda, l’ideal és que el teu compte mai s’hagi de veure compromés i per tant el més important és que sempre actuis de forma conscient i responsable amb les teves xarxes socials.