En aquesta ocasió vull compartir amb vosaltres altres conceptes que es relacionen bastant amb l’enquadrament fotogràfic i que es refereix als plans.

El terme pla és àmpliament usat en cinema, i en fotografia òbviament, generalment es parla de plans oberts o tancats, per indicar que estem modificant d’alguna manera la distància focal. El concepte de pla està estretament relacionat amb el retrat fotogràfic encara que en alguns casos és extrapolable a altres situacions o subjectes. Vegem:

Pla general: S’usa per visualitzar completament al nostre model i abasta tot els elements d’una escena, és a dir, que apareix tot el cos de cap a peus, sense cap tipus de retallada.

Pla americà: També conegut com a pla tres cambres, té el seu origen en les pel·lícules de western americanes, que es caracteritzaven pels seus enquadraments per sota del maluc fins als genolls. És molt útil quan es vol retratar a diverses persones.

 

Pla mitjà: En aquest es mostra al model des del cap fins a la cintura, i també es pot emprar per fotografiar a diverses persones interactuant. S’empra amb regularitat en la fotografia de moda ja que permet destacar la bellesa de la persona.

Pla mitjà curt: Se li pot aconseguir amb altres noms com a pla pit o pla bust, encara que en el personal em sembla més professional cridar-ho pla mitjà curt, i consisteix senzillament a mostrar a la persona des del cap fins a la meitat del pit. La idea d’aquest tipus de plànol és enfocar l’atenció exclusivament en la persona aïllant-la del seu entorn.

 

Primer pla: S’empra generalment per destacar la mirada o el gest d’una persona, i l’enquadrament va des del cap fins a les espatlles. És el més indicat per al retrat del rostre, ja que, destaca els detalls. Solen usar-se enquadraments verticals, encara que això no és una regla estricta.

Primeríssim primer pla: Aquest tipus de plànol és molt més agressiu i íntim que els anteriors. S’aconsegueix enquadrant des del cap (tallant pel mitjà o per sobre del front) fins a la punta del mentó. Cal cuidar molt els detalls en aquest tipus de plànol, controlar l’enfocament i la profunditat de camp és primordial, en cas contrari es pot espatllar la captura.

Pla detall: S’empra per destacar elements específics, amb aquest tipus de plànol es poden aconseguir enquadraments creatius i originals, requereix de molta capacitat d’observació per part del fotògraf. En aquest tipus de pla l’acostament es maximitza per emfasitzar certs elements que d’una altra manera podrien passar desapercebuts. No s’ha de confondre amb fotografia macro.

Existeixen altres classificacions que varien lleugerament d’acord als autors, però bàsicament en fotografia de retrat són les esmentades anteriorment, algunes amb certes variacions.

I per resumir:

Pla general: Cos complet.
Pla americà: Fins als genolls.
Pla mitjà: Fins a la cintura.
Pla mitjà curt: Fins al pit.
Primer pla: Fins a les espatlles.
Primeríssim primer pla: Solament el rostre.
Pla detall: Un element aïllat.

Fotos ©Rafel Jesús, del projecte 52 Balaguerins 2011 ,  Boda i  precomunió 2011