Mesurar la velocitat del disc

Disk Speed Bench X és una senzilla i gratuïta utilitat per Mac OS X que serveix per a mesurar la velocitat real de cadascun dels nostres discs durs. La podem fer servir, per exemple, per decidir quin disc dur intern triem com a principal i també, de forma externa,...