iPhone Applications Programming Stanford

M’informa en Ludo que la Universitat d’Stanford ha començat a publicar a iTunes U els primers cursos de formació per a programació d’aplicacions per l’iPhone.

Per als que no conegueu iTunes U dir-vos que és un apartat de l’iTunes on podeu trobar classes magistrals, vídeos, documentació i altre material docent de diversa temàtica i de les millors Universitats de tot el món; i tot gratuït.

Per a subscriure-us a qualsevol material d’iTunes U, localitzeu-lo via iTunes Store (enllaç anterior) i premeu damunt del botó “Obtenir Pistes”. D’aquesta forma s’us crearà una carpeta específica dins l’apartat de les “playlist” amb el contingut escollit.

Evan Doll i Alan Cannistraro són els responsables del “iPhone Application Programming” on, en els 3 primers capítols, es fa una introducció teòrica al Mac OS X i al Cocoa Touch, per de seguida endinsar-se en els conceptes de programació sobre Objective C.

Són classes tècniques i es repassen en profunditat tots els conceptes, no espereu res visual tipus screencasts.