[display_podcast]

Screencast especial, creat per en Ludo, que fa una introducció als nous desenvolupaments previstos per jClic en entorns iPhone, Android i XO OLPC que estan fent una colla de projectistes de la UPC dirigits per la Maria Jose Casany i el mateix Ludo.

El JClic és un entorn per a la creació, realització i avaluació d’activitats educatives multimèdia, desenvolupat en la plataforma Java i disponible per Linux, Mac OS X, Windows i Solaris.

jClic ha estat creat per en Francesc Busquets de la XTEC (Departament d’Educació – Generalitat de Catalunya).

Subscripcions als ScreenCast:

rss podcast rss itunes rss miro