Restauració complerta des de Time Machine

Aquests dies tant amb la musa com amb la bruixa hem estat discutint en el bloc i per correu diferents maneres de restaurar una còpia de seguretat sota Leopard (amb i sense Time Machine).

Jo havia estat fent alguna prova i, per a fer una restauració, havia tornat a copiar tot un nou Leopard (erase & install) dins el Macbook i transferit desprès l’usuari des de la còpia de Time Machine de l’iMac. El resultat era un nou sistema complert amb dades d’usuari, aplicacions, documents, etc gairebé perfectament funcionant.

Però hi ha una altra forma en teoria millor de fer-ho.

Quan arrenques un sistema de nou des del DVD original de Leopard pots entrar al menú superior que apareix abans d’instal·lar i, entre d’altres opcions com, per exemple, la del formateig de disc, també hi ha una que permet “la restauració del sistema des d’una còpia backup de Time Machine anterior”. Fixeu-vos en la foto de l’entrada.

En James Duncan ha creat un manual, en anglès, on explica l’experiència amb detalls.

FONT: TUAW