llibre más allá de Google

Llibre escrit per en Jorge Juan Fernández Garcia i publicat per “Colecciones de Infonomia“.

Sota llicència Creative Commons i descarregable des d’aquí, recull i ordena gairebé unes 300 lleis, “encara no científiques“, sobre com fem ús o ens afecten a nivell individual o a nivell d’organització la informació i les tecnologies.

Algunes lleis us sonaran i són més conegudes, altres són més desconegudes i, en qualsevol cas, totes son interessants d’observar i analitzar i promouen la reflexió.

Encara no he tingut temps d’acabar la seva lectura, però el trobo força engrescador i volia aprofitar els 5 minuts del cafè dels matins per fer-vos-en referència a vosaltres, mosseguis, i als alumnes de la FMC que estan assistint al taller de blocs que estic fent aquests dies.

Crec que de la lectura d’algunes lleis se’n poden abstreure bones idees i lliçons relaciones amb la forma, fons i el contingut en la creació de blocs.