Amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.

wfview

Nou episodi de Minuts Mosseguis conversant amb l’amic David Acacio EA3IPX i un servidor Tomàs Manzanares EA3IMR sobre els plans de futur de les nostres respectives estacions de radioaficionat: equips, software open source SDR Wfview i antenes.

(aquest episodi inclou vídeo a YouTube).


 • Darreres novetats
  • wfview – Software SDR per control de ràdios ICOM i d’altres. Open Source i multi plataforma.
  • PTT per pedal
  • Modalitats: CW – RTTY – Digitals i fonia.
  • Equips en portable
  • Antenes
 • Què fer amb l’antena? – Contrast d’opinions amb en David
 • El proper equip serà el FlexRadio 6400 (full SDR i operable en remot) – Té 2 receptors independents.