En Marcel (Seasky) afegia, com a suggeriment, aquest vídeo en el google wave del guió del podcast 69 de mossegalapoma que enregistrarem demà divendres i no m’he pogut estar de fer-ne una entrada per publicar-lo.

En Chase Jarvis, creatiu professional d’imatges i vídeos, ens explica en detall tot el flux de treball (workflow) des que captura les fotografies i vídeos fins que la producció final és entregada al client, destacant com i en quins elements fa focus en les salvaguardes i còpies de seguretat (backup) amb ús de sistemes sofisticats i també de Time Machine en salvaguardes locals.

Tot ben explicat.

És un luxe i una gran enveja veure-ho (macbooks pro, mac pro, sistemes integrats de back-up, maletes de camp, xservers, mega-LED cinema displays….)

Gràcies Marcel!

(més sobre Chase Jarvis)