joy of tech iphone app

En “Pigui”, king of becaris, m’ha passat aquest enllaç a aquest dibuix de “Joy of Tech” que explica clarament l’arbre de decisions que porta a Apple a acceptar o rebutjar una aplicació de tercers de cara a que aparegui, o no, a la App Store.

Boníssim.

😛