security update

Recordeu el problema de la vulnerabilitat del RSS de Safari?

Han passat gairebé 30 dies des de la denúncia del problema i Apple ha alliberat el primer “Security Update” del 2009 on resol aquest problema.

Inclou, com veieu a la foto, un update del Java per Leopard.

Font: AppleInsider