[display_podcast]

En Ludo i un servidor encetem aquest projecte adreçat a la comunitat educativa i on pretenem mostrar, de forma senzilla, simpàtica, casolana i visual com crear un Podcast partint de zero.

Els episodis seran molt curts (entre 3 i 5 minuts).

En aquest primer capítol comencem parlant del maquinari (hardware) i ho fem detallant les fonts externes d’enregistrament d’àudio.

És un episodi pilot i, per tant, us agraïm a tots els “mosseguis” qualsevol comentari, valoració, suggeriment i millora que ens vulgueu aportar.

:)

Subscripcions als ScreenCast:

rss podcast rss itunes rss miro