Gracies a TED (ideas worth spreading) descobreixo aquest magnífic vídeo.

Ja no és ciència ficció, és senzillament una possibilitat actual el fet d’explorar què està passant en el nostre cervell en temps real, quan movent un muscle, tenint un pensament o patim una malaltia.

Aquest avanç científic que mostra l’activitat del cervell en temps real sense la necessitat d’aplicar cap tècnica invasiva o irradiada pot aportar un ventall immens d’innovació en la medecina (per exemple inhibidors del dolor senzillament per electro-estimulació i sense necessitat de química o anàlisis detallat del comportament cerebral en malalties degeneratives com l’alzheimer) o en altres branques relacionades amb el comportament.

Els implants reguladors de l’activitat cerebral poden estar a tocar en pocs anys.