Preferències d'extensions

Amb la nova actualització del navegador Safari 5 ara podem fer servir extensions de manera similar al Firefox.

En tan sols poques hores de la seva aparició ja disposem d’un munt de noves extensions, algunes molt interessants.

Per activar les extensions cal:

  1. Anar primer a Preferències del Safari, Avançat i marcar “Mostrar el menú de desenvolupament a la barra de menús”
  2. Anar al menú “Desenvolupament” i marcar “Activar Extensions”
  3. Ara quan entreu a Preferències del Safari ja veureu la nova opció per a gestionar les extensions

Quan us descarregueu una extensió, veureu que és un fitxer de nom “xxxxxxxxxx.safariextz” i amb una icona similar a la que teniu a continuació:

Extensions per Safari 5

Instal.lar una extensió, si heu fet els passos anteriors, és tan fàcil com fer doble clic sobre el fitxer de la mateixa.

Existeix un Tumblr que recull totes les noves extensions disponibles per a Safari 5, és un bon recull.

Us afegeixo un parell d’enllaços a dues extensions interessants:

Extensions

La primera recupera el botó de “recàrrega de pàgina” que havíem perdut amb Safari 4.

La segona ens envia l’adreça de la finestra activa a Tweetie.