FireWire Wired ha publicat un extens article on explica que els professionals d’IT, que donen suport a clients Apple, s’han queixat també per la desaparició del port FireWire dels nous MacBooks.

El motiu principal ve per les proves que aquests tècnics fan als MacBooks que portem a reparar i que, fins ara, els hi permetien arrancar un equip amb problemes des d’un disc dur extern preparat per a diagnosticar i efectuar treballs de reparació connectat a aquest equip via FireWire. (FireWire Target Disk Mode)

Aquest problema és extensiu també, de forma domèstica, quan intentem recuperar tot un sistema des de la còpia de TimeMachine.

La recuperació és perfectament possible arrancant un Mac si tenim un disc dur extern connectat a aquest per FireWire. Teoricament també és possible amb un HD connectat per USB, però de tots és sabut que aquesta segona forma falla més que una escopeta de feria (com diu Wired “is not friendly“).

Una de les altres ocasions on comunicar dos Macs via FireWire era de gran ajuda (fins ara) s’esdevenia quan, davant la compra d’un nou aparell, volíem transferir totes les dades d’usuari de l’antic. Jo he provat aquesta funcionalitat molts cops amb excel·lents resultats.

Amb els nous MacBooks la solució passa per comunicar-los per cable ethernet, però aquesta via té problemes de pèrdua de fitxers segons informa el director de MacWorld Lab.

Finalment, pel que fa a connectar vídeo-càmeres, tot i que aquestes es puguin connectar per USB, Wired comenta que per aquesta via està comprovat el gran nombre de problemes que hi ha amb el programari d’edició de vídeo d’Apple incapaç de gestionar la càmera correctament.

Us deixo un curiós i suposat intercanvi de correus entre un antic client d’Apple i l’Steve Jobs. El client denuncia el fet esmentat de la desaparició del FireWire dels MacBooks i l’Steve li respon que “cap problema, les noves càmeres es poden connectar per USB“. La resposta final del client li diu a l’Steve que, en les actuals circumstàncies, deixarà de recomanar la compra de MacBooks als seus amics i familiars.

FireWire va ser inventat per Apple a mitjans dels 90.