Vulnerabilitat Meltdown i Spectre
Tornem del descans del Nadal i parlem a fons de les vulnerabilitats Meltdown i Spectre que afecta a moltes CPU’s i d’altres xips d’Intel, ARM i AMD entre d’altres.

La segona part la dediquem a parlar d’Apple i la durabilitat de les bateries.

Part primera

Web Hosting

Part 2

CAPSiDE patrocina aquesta secció