material educatiu USA

Llegeixo amb interès aquesta iniciativa d’en Wes Fryer que ha creat una wiki “Teach Digital Curriculum” que agrupa tota una sèrie de material d’ensenyament, lliure i gratuït, per als mestres d’USA, associat al contingut formatiu per a nens des de preescolar fins a 12 anys.

Desconec com està aquest tema a casa nostra a nivell d’ajudes, contingut i qualitat del mateix, però m’ha semblat important compartir-la com a exemple.

Navegant per les propostes de la Wiki, i per detallar-vos-en una, podeu trobar coses realment interessants.

Com a mostra: “Science Netlinks“, adreçat al contingut de ciències de la vida.

Science Netlinks conté lliçons, eines, recursos i “benchmarks”, classificat per edats, formats i nivells d’accessibilitat; i especificant en el contingut els objectius, el context, la planificació del material, els elements de motivació dels alumnes, la construcció de l’element formatiu i els guanys esperats.

Amb el material disponible el mestre pot escollir fer classes guiades o, en funció de l’edat de l’alumne i tipus de material, optar per l’auto-formació.

En diferents estats la Ràdio Pública, en horaris convinguts, repassa algunes d’aquestes lliçons i emet material col·lateral d’ajuda a la comprensió per l’estudiant en format podcast.

Altres llocs que també m’han cridat l’atenció son: Illuminations i Curriki.org.

Tots ells segueixen una estructura comú que facilita al mestre la incorporació d’aquest material en la seva estructura i preparació docent de les classes.