A petició d’en Rai avui parlem d’energies renovables. És un tema molt complicat de tractar ja que, realment, no crec que hi hagi massa a dir. O millor, hi ha tant que es pot dir que no sé per on començar. Així que per primer cop aquesta entrada tindrà més d’opinió que d’informació, espero que em sabeu perdonar. Si algú es sent ofès o té una altre opinió seran benvinguts els vostres comentaris.

Comencem amb una mica d’informació, entenem per energies renovables aquelles que provenen de fonts naturals virtualment inesgotables, ja sigui per la quantitat que hi ha o per que s’autoregeneren. Aquestes fonts energètiques són teòricament més netes pel que fa a la producció i estan en contraposició a les fonts d’energia tradicionals, bàsicament hidrocarburs.

Segons aquestes definicions l’energia nuclear pot estar en una banda o l’altre, per que genera molt poc gas d’efecte hivernacle, i tot i que genera residus nuclears radioactius, aquests són pocs en comparació a la quantitat d’energia que se’n treu. El problema és que per desfer-se d’aquests residus es tarden molts segles. Les energies renovables principals són les següents: hidràulica, eòlica, solar tèrmica, solar fotovoltaica, geotèrmica, mareomotriu, la biomassa i biocombustibles.

L’avantatge més evident d’aquestes energies és la disponibilitat de les fonts i el baix cost de les mateixes. A més la baixa emissió i residus produïts en la transformació.

El desavantatge més problemàtic és que l’energia que se n’obté és molt irregular en quantitat obtinguda i molt difusa en quant a intensitat. Això fa que la transformació d’aquesta energia per a poder ser transportada i utilitzada n’eleva el cost moltíssim. A part està la contaminació visual del territori, que personalment, no ho trobo un problema.

Però el fons de la qüestió és quina quantitat d’energia consumim. Tots els experts estan d’acord que el nivell de consum actual és inassolible amb producció exclusiva d’energies renovables. Mirem quanta energia fem servir:

Total estatal                    10.980.004

Andalucía                             1.228.432

Aragón                                      565.628

Asturias                                    463.371

Balears (Illes)                         747.448

Canarias                                    107.556

Cantabria                                232.312

Castilla y León                        732.764

Castilla-La Mancha               593.869

Catalunya                                2.168.571

País Valencià        1.433.959

Extremadura                          124.030

Galicia                                       772.233

Madrid (Comunidad de       695.922

Murcia (Región de)              264.823

Navarra                                     325.083

País Vasco                             1.129.918

Rioja (La)                                   94.083

Unitat: Milers d’€ consumits a l’any 2007. (font: Instituto Nacional de Estadística)

 

Els catalans som qui més consumim en energia de l’estat espanyol. Tot i que reconec que aquesta és una dada enganyosa, només diu que som els que més paguem per l’energia, no que en consumim més que la resta. Però, d’on prové aquesta energia?  Veiem els gràfics que proveeix l’Institut Català d’Energia

I sobretot, a on va parar tota aquesta energia

S’utilitza molt petroli, que per cert no produïm a casa, el comprem a fora, i per què? Doncs per que la major part de l’energia consumida és per moure’ns o moure coses a munt i avall. Es suposava que l’era de la informació i Internet faria que no calgués que la gent anés a l’oficina a treballar, i cada dia els embussos ens demostren fins a quin punt ens ho creiem tots plegats.

La meva opinió és que mentre seguim consumint tant i de la manera en la que ho fem, les energies renovables no són més que una excusa per mantenir consciències tranqui-les. Cal un canvi cultural tant profund que no se si ho veurà la meva generació.