Amb el feed d”Infonomia TV m’arriba aquests interessant vídeo (els macaires fliparem de la quantitat de macs que hi ha en una conferència que no gira entorn als macs) sobre Lift 08.

Per aquells que no ho coneixeu, dir-vos que el passat mes de Febrer es va celebrar a Ginebra (Suïssa) la conferència “Lift 08”: un punt de trobada i d’intercanvi d’idees de molts professionals no només provinents del món de la tecnologia, si no de moltes altres branques (antropologia, dibuix artístic, medecina, etc…) tots amb la intenció d’aprofitar al màxim les noves tecnologies com a eina d’innovació.

Podeu seguir els vídeos de les més de 50 conferències fetes a Lift, molts d’ells fets pels propis assistents i on veureu que estan repartits arreu.

Hi estaré pendent de cara al proper any per treure el nas si puc.