la ram en els macs

La gent de Blogoff ha publicat un interessant article on explica, de forma molt entenedora, que volen dir els 4 tipus de memòria RAM (lliure, “wired”, activa i inactiva) dels nostres Mac OS X’s.

Qui més qui menys ha vist les coloraines en la que el Monitor d’Activitat separa la Memòria del Sistema i sovint tenim dubtes del seu significat:

Us faig un resum del que diu el citat article:

Lliure: (verd): Lliure i utilitzable per qualsevol aplicació que la necessiti.

Wired: (vermell): Utilitzada pel propi sistema. Cap altre procés o aplicació la pot fer servir.

Activa: (groc): L’ocupada per les aplicacions que estem executant en aquest moment i que corresponen als processos que veiem en el Monitor d’Activitat.

Inactiva: (blau): La que ha estat alliberada recentment pels processos o aplicacions que han acabat d’executar-se. Té un estat de “semi-ocupada” per afavorir la rapidesa si arranquem de nou un procés acabat de finalitzar. Si no el sistema l’anirà ocupant així que vagi consumint la lliure.

La “disponible” de debò és la suma de la verda i la blava.

Apa, ara ja no tindreu (tindré) més dubtes al respecte. 🙂