Ja em coneixeu i sabeu que no sóc massa partidari dels rumors ni dels ecos que d’ells se’n deriven, però com tota norma (sobre tot les pròpies) estan fetes per a ser trencades, ara em ve de gust trencar (només un xic) aquesta i posar-vos algunes prediccions en forma de vídeo. Com a mínim el tio s’ho ha currat.

No massa credibilitat li dono al mighty mouse alumini 🙂