A voltes no ens interessa tenir en una finestra del navegador, o fins i tot el navegador obert, només per a fer servir alguna de les aplicacions web més habituals: facebook, gmail, etc.

Normalment per a moltes d’aquestes aplicacions típicament web tenim solucions per fer-les servir en local, però no sempre.

Per a aquestes darreres es pot fer servir Fluid.

El funcionament és més simple que el macanisme d’un xumet:

fluid

Problemes d’aquesta solució:

  • El no funcionament d’extensions per Safari pot ser un punt en contra. En el meu cas jo ja no se viure sense 1Password ni sense Safari ADBlock
  • Un petit detall estètic com és el fet que costa trobar una icona per a l’aplicació amb resolució adequada.

Per cert, he arribat aquí gracies a un Tweet de l’amic Oriol Farré (enhorabona pel nou canvi de look del bloc) que es fa ressò d’una més que interessant entrada d’en José del Corral on parla de Fluid i també de Grooveshark, una genial alternativa a l’Spotify SENSE ANUNCIS!.