Apple Rebates

A rel d’aquest article d’en Jason Snell a MacWorld he pensat que seria bona idea fer-ne una mica de reflexió sobre el tema.

Ja n’hem parlat de la darrera campanya, prou efectiva tot s’ha de dir, de Microsoft versus Apple, fent mal en un punt cert, els preus.

La clau està en comprendre com pot afectar l’actual crisi econòmica a la coneguda estratègia d’Apple de mantenir uns preus elevats pels seus productes; principalment si ens ho mirem a mig-llarg termini.

Podria estar Apple pensant en una reducció en els preus dels seus equips més populars: macbooks i iMacs? Hi ha fonts que llencen aquests rumors amb reduccions no gaire significatives en el preu total, però sí amb prou rellevància si ens ho mirem des del punt de vista de com Apple es comporta habitualment.

En Jason, en el seu article, també dubte que Apple es llenci a treure una línia de Netbooks a 350$. El motiu principal és que “no és el seu estil“. I jo estic d’acord.

Quan els usuaris d’Apple patim la crisi, reaccionem allargant la vida útil dels nostres Macs, demorant la decisió del canvi a futur, però acostumem a mantenir-nos fidels a la marca.

Li cal a Apple estimular les vendes? I en cas afirmatiu, com pensa fer-ho?

Queden poques setmanes pel retorn d’en Jobs, si tot va bé, i es suposa que prendrà alguna decisió al respecte, tot i que aquesta decisió podria ser: “no fer res“.