Ben HammersleyCarla Pedret publica al 3cat24.cat una entrevista amb Ben Hammersley com un nou exemple de periodisme lliure i independent, sovint, contraposat a línies editorials dels mitjans tradicionals més conservadores, centrades massa en el “business” i lligades més del que la ètica professional demandaria als fils obscurs del poder.

Ben Hammersley neix a Leicester (UK) al 1976 i passa per diverses corresponsalies estrangeres (quan aquestes encara existien) del Times, de la BBC i d’altres, i alternava aquesta tasca amb feines de producció pròpia que penjava al Flickr o al YouTube.

Amb uns amics a una cafeteria va decidir independitzar-se i crear una companyia de nom “Dangerous Precedent“, que està sortint a la llum aquests dies.

“Dangerous Precedent” és un mitjà que duu com a suggerent subtítol Telling Truth with Beauty.

La revolució i canvi dels mitjans tradicionals de informació vindrà des de dins i possiblement de professionals com en Ben, amb una visió de la jugada molt més unida als temps d’avui.