Font Gartner - xifres mercat PC europa Q3 2011

Gartner ha publicat avui els resultats del Q3 en l’enviament de PC’s (inclou els Macs) en el mercat europeu (Western Europe), i comparats amb el mateix trimestre del 2010, aquest cau un -11,4%.

En aquest anàlisi de Gartner s’inclouen tot tipus d’ordinadors portàtils, excloent tablets, i la davallada més gran, amb escreix, correspon al segment dels mini-notebooks on la caiguda és del 40%

Desglossant per fabricant aquestes xifres s’observen notables diferències. Mentre HP i Acer Group cauen (el segon ho fa en un contundent -45.1%), Apple obté resultats positius del 19,6% igual que ASUS que també obté similars xifres.

Gartner també confirma la tendència que el mercat d’ordinadors de sobretaula continua caient respecte al de portàtils.

El global de les xifres són preocupants i s’emmarquen en el context general de crisi del consum que afecta a la majoria de països europeus, però, com passa en aquests escenaris, no tothom treu mals resultats.

Tornant a Apple, aquest augment de gairebé el 20% és una xifra que es va repetint ja fa uns anys i sembla que la crisi no li afecti.

Gigaom analitza en detall les espectaculars xifres de la companyia de la poma al Regne Unit, un dels motius que poden justificar l’augment global a Europa, tot i la gran diferència de posició de mercat relativa en funció de fabricant i territori.

Al nostre país, Catalunya, no hi ha xifres publicades. Podríem estar d’acord que a casa nostra gastem molt menys, però que l’esforç de renovació de macs l’acabem fent quan finalment és necessari.

Una de les circumstàncies podria ser, d’una banda, l’esperança de vida dels mateixos, un xic més llarga que la d’un PC normal, i potser la segona, gens menyspreable, és el preu de venda dels macs en el mercat de segona mà: en general per sobre del mercat dels PC’s.

Vosaltres renoveu quan toca? Us espereu? o de moment ni pensar-ne?