Dushare

A voltes tenim la necessitat d’enviar fitxers que, per la seva mida, no podem afegir en un correu o tampoc els podem encabir dins del dropbox.

Per aquests casos podem fer servir l’aplicació web dushare.

Dushare és un servei web, basat en P2P, pel mitjà del qual podem compartir un fitxer amb una altra persona. El funcionament és ben senzill. Enviem el fitxer, que pot anar protegit amb contrasenya, i on dushare només crea l’enllaç P2P. Un cop creat l’enllaç el copiem i l’enviem al destinatari (sense tancar la connexió del navegador!). El destinatari rep l’enllaç, introdueix la contrasenya si és el cas, i s’inicia la descàrrega. Tot sempre sense tancar la connexió fins al final.

Per facilitar la comunicació durant la descàrrega el servei permet fer xat entre les parts.

Realment un sistema senzill i pràctic amb l’únic inconvenient que la connexió del navegador ha de restar oberta fins al final del procés.