network-crash.jpg

WAN Check és una simple i “mini” utilitat que emet un avís a l’escriptori (o bé un e-mail a on vosaltres digueu) quan detecta que no hi ha connexió a internet. De la mateixa manera avisa un cop la connexió es restableix.

És molt útil si voleu controlar micro talls en la connexió, sobre tot si no hi sou davant el MAC, doncs l’avís resta present en la pantalla.

Li mancaria, potser, a aqueta utilitat la generació d’un log, peró amb l’avís és suficient si esteu controlant el comportament del vostre modem-router, o, el que es més habitual, el comportament del vostre proveïdor d’accés a Internet.