Amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Minuts mosseguis especial parlant amb els amics i oients mosseguis SinnerBOFH a North Carolina i Ramon Maria Gallart a Califòrnia. Repassem la situació actual i els efectes futurs de les repercussions del COVID-19 a Catalunya i als Estats Units.


Conversa amb Estats Units – Covid-19

Situació actual

Efectes futurs