img2icns

I ara dos trucs interessants.

El primer, un programa per MAC que converteix una fotografia, una imatge o un dibuix en una icona. Molt pràctic i senzill: img2icns de la casa “Shiny Frog”. Tan simple com arrastrar i “boom” ja el tenim convertit.

El segon parla de “favicons”. Un “favicon” ve a ser una “mini” icona que apareix al costat de la adreça web en la part superior del nostre navegador i que la personalitza o la identifica. Mireu la següent captura que correspon al “favicon” de mossegalapoma vist en el navegador “safari”:

favicon

Una manera molt simple d’obtenir un favicon a partir d’un fitxer jpg, bmp, png o gif és anar a “dynamic drive favicon generator“.