Preferential Treatment

És difícil, però no impossible, que en el nostre dia a dia, instal·lant i desinstal·lant aplicacions deixem “caqueta” en el nostre MAC.

Normalment si fem servir aplicacions com AppDelete per esborrar les aplicacions, tindrem realment un sistema encara més net i polit, doncs carpetes i fitxers de preferències de les aplicacions (anomenats “.plist”) son eliminats automàticament amb AppDelete o similars.

Tot i així es poden produir corrupcions en els fitxers de configuració de les aplicacions i, per detectar-les i eliminar-les hi ha una molt petita utilitat també gratuïta de nom “Preferential Treatment 1.1.8

Per a instal·lar-la moveu tota la carpeta dins la carpeta aplicacions i executeu l’aplicació o bé l’script que la fa córrer en mode “administrador” (veureu que us llença el terminal i us demana password de root).

Font: Cool OSX Apps