Mac SOAP Client

Gràcies a l’amic Jaume (Dracks) que ens ha enviat aquesta aplicació, Mac SOAP Client, per Mac OS X que serveix per provar, si ets desenvolupador, el correcte funcionament dels Web Services sense haver d’incloure codi ni funcionalitat especial.

Sota llicència BSD i desenvolupada en Cocoa originàriament per Tiger Mac SOAP Client és gratuïta i suposo que us funcionarà també sota Snow Leopard.

Més informació sobre el protocol SOAP a la vikipèdia.