Google Chrome

Des que vaig publicar aquesta entrada preguntant si el Mac necessitava més RAM, estic fent proves de consum de la mateixa entre Safari i Google Chrome, el primer en versió 5.0.2 (6533.18.5) i el segon en 7.0.517.44.

No he entrat en temes tècnics de detall i m’he centrat en monitoritzar el comportament dels 2 navegadors amb el monitor d’activitat.

I les conclusions finals són, pel que fa a la forma i quantitat de RAM consumida, significativament favorables per Google Chrome.

Gestió de la RAM de Google Chrome

Si us fixeu en el gràfic anterior, mentre que Safari gestiona la RAM sota una única instància, Google Chrome diversifica aquestes en diverses parts.

Aquesta gestió fraccionada fa que el conjunt sigui més eficient, el consum final (sumant-les totes) no supera mai el de Safari, si no ans el contrari és menys de la meitat, sota les mateixes condicions, i, el que és més important, fa que el sistema es comporti millor evitant l’aparició de l’emprenyadora pilota multicolors.

Amb Safari funcionant molta estona el consum de RAM es dispara provocant el alentiment general del sistema, cosa mai observada amb Google Chrome, amb els dies que porto provant-ho.

Segueix agradant-me més la interfície de Safari, molt més integrada amb l’estètica Mac; també la gestió d’extensions més clara, una millor gestió de la personalització incorporant-ne la seva tria a preferències (cosa que Chrome no té encara), i altres temes als quals ja estava acostumat, però el rendiment de Safari, quan està obert moltes hores, decau força i cal reconèixer que Google Chrome el supera amb escreixos.

Amb la recent actualització 3.5 de 1Password ja disposem de l’extensió nativa per Google Chrome, amb el que ja se m’han esgotat els arguments a favor de Safari.

Per si voleu un motiu més, Chrome està en català.

Menú en català de Google Chrome

Adéu Safari, benvingut Google Chrome.

PD: Pels qui necessiteu aprofundir en dades tècniques comparades entre els diferents navegadors, consulteu aquesta magnífica entrada de la Wikipèdia.