Configura les cerques predeterminades a Google Chrome

Trucs: retorna un arxiu esborrat al seu orígen

Neteja el menú contextual “Obrir amb”

La importància de crear “localitzacions de xarxa”

De la compatibilitat amb discs formatejats sobre Windows, bootcamp i Drobos

Troba qualsevol arxiu dins Mac OS X

Com recuperar la contrasenya de la wifi

Programar enregistrar emissions de ràdio per internet

Torrent blocklists