Tipus de plans en fotografia

En aquesta ocasió vull compartir amb vosaltres altres conceptes que es relacionen bastant amb l’enquadrament fotogràfic i que es refereix als plans. El terme pla és àmpliament usat en cinema, i en fotografia òbviament, generalment es parla de plans oberts o...