menú aplicació

Exemple del menú que es desplega amb el botó “Menú”