Mostra les últimes apps i permet entrar al admin de tasques