Aqui podem veure com les carpetes en android funcionen igual que iOS