Google Maps dóna informació del transit (a EEUU)

Steve Jobs emprenyat amb Google i l’iPad a l’entrega dels Grammy.

Anàlisi Ludica de l’iPad

Sigues Dr Kabuto o Dr Inferno en la FIRST LEGO LEAGUE al CityLab

Indie+Relief fer donacions a Haiti comprant programari per a Mac i iPhone

El megamuseu macaire de l’Unamito a la Tele!

Google Nexus One, El Google Phone llest per competir amb l’Iphone

Neal Stephenson sobre Star wars, geek out, vegging out