QL Plugins Des de l’arribada de Mac OS X Leopard i l’aparició de QuickLook (o vista ràpida) podem prémer la barra d’espai damunt d’un arxiu i aquest ens mostra de forma ràpida i directa el seu contingut, ja sigui un arxiu de vídeo, àudio, text, etc…

Tot i així, encara existien certes mancances.

Per exemple QuickLook no permet la navegació per carpetes, no mostra arxius flash o tampoc mostra el contingut d’un “zip”.

Tot això es supera gracies a la incorporació de noves extensions de QuickLook desenvolupades per tercers que, a banda de permetre coses com l’anterior, possibiliten, fins i tot, visualitzar imatges radiològiques, pàgines web senceres, arxius de format Adobe Illustrator i moltes altres coses.

El site QL Plugins recull totes les extensions disponibles per QuickLook.

Font: Puromac