Si mesurem la popularitat d’una companyia en base a la recerca del nom de la mateixa a Google (que no deixa de ser una forma burda de fer-ho) podem observar algunes coses interessants.

Cercant a Google Trends una comparativa entre Apple i Microsoft a nivell mundial s’observa això:

apple vs microsoft

Com veieu la seva lectura aporta diferents informacions:

La primera és el constant creixement de recerques sobre Apple i el descens de les mateixes sobre Microsoft.

La segona són els pics màxims. Mentre Apple aporta un pic màxim per una notícia aparentment positiva (l’aparició de l’iPhone i l’Apple TV), Microsoft obté la majoria de pics per notícies negatives (multes, sancions i penalitzacions).

Si ho fraccioneu per regions / estats el resultat no canvia gaire.

Si més no és una comparativa curiosa 🙂