airport i time machine Per fi i gracies a una recent apareguda actualització del controlador associat i del firmware de les Estacions Base Airport noves ja es possible fer servir el disc USB extern connectat a aquest router per a efectuar còpies de seguretat amb TimeMachine.

Això vol dir que, per aquells usuaris que ja disposem d’una estació base Airport Extreme, aquesta funciona 100% com una Time Capsule.