Un servidor va aprendre de ben petit a programar amb aquest llenguatge, usant un Sinclair zx81 que tenia un Kbyte de ram ampliat a 16 Kb amb una motxil.la que s’enxufava al darrere i que causava que es fés reset del micro si donava un cop massa fort a la taula.

Alguns autors autribueixen a Bill Gates la invenció del Basic, pero no és aixi…John G. Kemeny i Thomas E. Kurtz professors del Dartmouth College van dissenyar aquest llenguatge amb l’objectiu de fer-lo accessibe als seus estudiants de grau. Ho van fer tan bé que fins hi tot estudiants de “graduat escolar” en el seu dia el van poder aprendre i van quedar captivats pels zeros, els uns i l’algebra de boole.

Gates i Allen, a la seva empresa Micro-Soft ( amb guió en aquells temps ) van escriure una versió per al Altair i per al Apple I (i van esdevenir proveidors estrategics de Jobs i Wozniak)..

Més informació a wired

Ludo per a Mossegalapoma