Diversió i creativitat: Phun

Aquesta entrada val per dos. Per una banda us vull recomanar el Blog d’en Jordi Adell, un dels pioners d’internet i segurament una de les persones que en saben més sobre l’aplicació de les TIC a la pedagogia. D’altre banda copio i enganxo la...