Twitter versus RSS

D’un temps ençà haureu notat, si ens seguiu per Twitter, que mossegalapoma està més activa en aquest mitjà: publicant informació i enllaços que són interessants però que no justifiquen crear una entrada al blog, afavorint també la conversa i el diàleg. Ja he...