Censura a la Xarxa

A rel de la publicació d’aquest article de DailyBits on es descriu, en forma i manera, quins son els Top 10 països del món que més censuren l’accés a la web, arribo a un informe de Reporters Sans Frontièrs al respecte, i d’aquí a una guia per a...