Programa 223 – Benjamí Villoslada – Inbox

Gran conversa amb en Benjamí Villoslada, entre altres coses fundador de meneame.net i assessor digital, sobre l’adopció digital a l’empresa.

En temps de tertúlia analitzem la nova App “Inbox” de Google que canvia la forma com fem anar el correu electrònic al mòbil i, precisament parlant de mòbils, pronostiquem la seva desaparició.

Tribler: P2P client bittorrent

És un fet que la tot just aprovada “Llei Sinde” no servirà per a res més que per demostrar que el govern espanyol (i els partits que li donen suport en aquest tema) són, en el millor dels casos, uns analfabets digitals, i en el pitjor uns defensors...

Chrome per a MAC ja disponible.

* 73,804 lines of Mac-specific code written * 29 developer builds * 1,177 Mac-specific bugs fixed * 12 external committers and bug editors to the Google Chrome for Mac code base, 48 external code contributors * 64 Mac Minis doing continuous builds and tests * 8,760...