YouTube Reporters’ Center

Mentre en aquest país, amb alguna però minsa excepció, els grans mitjans i el mateix govern mira internet amb recel demostrant la seva profunda incapacitat d’entendre el present, i el que és més greu, avançar i preparar-se pel futur, en altres llocs tenen les...