Firefox: 20% del mercat

Els que fèiem servir un navegador diferent a IE ara fa només 3 o 4 anys enrere, recordo, érem una minoria. Navegar per internet, per la majoria de llars amb Windows XP volia dir, sense més replantejaments, Internet Explorer. Però la cosa ha canviat i força. Avui...